Tìm người thân

MS7563: Nguyễn Đăng Lịch tìm hai em Nguyễn Thị Diệu và Nguyễn Đăng Linh

Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu và Nguyễn Đăng Linh

Tên cha: Nguyễn Đăng Chỉnh

Tên mẹ: Trần Thị Miễn

Năm thất lạc: 1945

Ông Nguyễn Đăng Lịch

Ông Nguyễn Đăng Lịch

Trong ảnh là ông Nguyễn Đăng Lịch, tha thiết mong tin hai em là Nguyễn Thị Diệu, sinh năm 1938 và Nguyễn Đăng Linh, sinh năm 1941. Vì hoàn cảnh mà gia đình phải cho vào nhà tế bần ở phố Hàng Buồm, Hà Nội vào năm 1945.

Hai cụ Nguyễn Đăng Chỉnh và Trần Thị Miễn, sinh được 3 người con là Lịch, Diệu và Linh. Năm 1945, khó khăn đói kém, cụ Chỉnh đưa vợ con rời quê Thái Bình ra Hà Nội kiếm sống.

Do không tìm được việc làm nên cụ Miễn đành gửi 3 anh em vào nhà tế bần ở Hàng Buồm. Ít lâu sau, ông Lịch nhớ nhà nên trốn đi và tìm được cha mẹ. Sau đó, ông Lịch cùng mẹ quay lại nhà tế bần tìm 2 em nhưng không gặp.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]