Tìm người thân

MS15239: Nguyễn Đại Thanh tìm chú Nguyễn Tấn Lân

Họ và tên: Nguyễn Tấn Lân

Tên cha: Nguyễn Đáo

Tên mẹ: Nguyễn Thị Chúc, tức Hai Tới

Tên anh-chị-em: Tới, Chốn, La, Hòa, Ký, Thị và Thường

Năm thất lạc: Khoảng năm 1940

Ông Nguyễn Thường, em trai ông Nguyễn Tấn Lân

Gia đình mong biết tin chú Nguyễn Tấn Lân, sinh năm 1934, quê Quảng Ngãi. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Đáo và Nguyễn Thị Chúc, tức Hai Tới.  Các anh chị em là  Tới, Chốn, La, Hòa, Ký, Thị và Thường.

Khoảng năm 1940, ông Nguyễn Tấn Lân theo chú ruột là cụ Sáu Quang vào Nam. Khi đi đến ga Diêu Trì thì hai chú cháu lạc nhau, gia đình bặt tin ông Lân đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]