Tìm người thân

MS22827 : Nguyễn Cường tìm mẹ Thế và em Ngạnh

Họ và tên: Nguyễn Thị Thế và Nguyễn Ngạnh

Năm thất lạc: 1969

Bà Nguyễn Thị Thế và con trai Nguyễn Ngạnh lúc nhỏ

Anh Nguyễn Cường sinh năm 1966, đăng ký tìm mẹ Nguyễn Thị Thế và em Nguyễn Ngạnh sinh năm 1968.

Trước năm 1966, ông Nguyễn Thuận, quê Thừa Thiên Huế, đi lính vào Nam và lấy vợ là bà Nguyễn Thị Thế. Bà Thế sinh được 2 người con trai là Nguyễn Cường và Nguyễn Ngạnh, gia đình sống ở trại gia binh xã Phú Vinh, nay là tỉnh Trà Vinh. Trước đó, ngoài quê ông Thuận có vợ tên Trần Thị Yến. Năm 1969, ông Thuận mất, bà Yến hay tin nên vào Nam mang anh Cường về Huế nuôi dưỡng. Năm 1997, anh Cường quay vào Trà Vinh tìm mẹ và em trai nhưng không có thông tin.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *