Tìm người thân

MS8966: Nguyễn Công Trình tìm con cháu cụ Nguyễn Sơn

Họ và tên: Nguyễn Sơn

Tên anh-chị-em: Nguyễn Ngọc Mễ

Năm thất lạc: 1979

Cụ Nguyễn Sơn

Cụ Nguyễn Sơn

Ông Nguyễn Công Trình đăng ký tìm thông tin về con cháu của cụ Nguyễn Sơn, sinh năm 1900.
Cụ Sơn quê ở Nam Định, trên cụ là anh trai Nguyễn Ngọc Mễ. Không rõ năm nào cụ sang Pháp làm thợ ảnh rồi đi lính cho Pháp và bặt tin. Năm 1977, một người cháu tên là Nguyễn Huân đã đăng tin tìm kiếm và bắt liên lạc được với cụ Sơn. Khi đó, cụ thường gửi thư về cho ông Trình là con trai của cụ Huân tại Hà Nội. Tuy nhiên từ năm 1979 đến nay thì mất liên lạc.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]