Tìm người thân

MS1694: Nguyễn Công Ngân tìm mẹ và em

Họ và tên: Mẹ: Nguyễn Thị Nuôi Em gái là: Nguyễn Thị Gái.

Năm thất lạc: 1945

Ông Nguyễn Công Ngân mong muốn tìm mẹ là cụ Nguyễn Thị Nuôi và em gái tên là Nguyễn Thị Gái.

Khi nạn đói năm 1945 xảy ra đã cướp đi mạng sống của bố ông Ngân. Một thời gian sau, cụ Nuôi đưa anh em ông Ngân rời quê đến Cẩm Phả – Cửa Ông (Quảng Ninh) để kiếm sống.

Sau đó, ông Ngân đăng ký đi bộ đội và được phân công nhiệm vụ tại biên giới phía Bắc. Cũng từ khi đó ông mất liên lạc với mẹ và em gái của mình. Khi đó em gái của ông khoảng 15-16 tuổi. Vài năm sau, ông quay lại Quảng Ninh tìm mẹ và em gái nhưng không ai biết cụ Nuôi và con gái đã chuyển đi đâu.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *