Tìm người thân

MS16320: Nguyễn Công Minh tìm dòng họ nội

Họ và tên: Nguyễn Công Tự

Quê quán: Quảng Nam

Tên cha: Nguyễn Mai

Tên mẹ: Lê Thị Hùng

Năm thất lạc: 1945

Ông Nguyễn Công Tự 

Anh Nguyễn Công Minh đăng ký tìm dòng họ bên nội tại Quảng Nam.

Bố anh Nguyễn Công Minh là ông Nguyễn Công Tự, tức Chức, quê Quảng Nam. Thân sinh ông Tự là hai cụ Nguyễn Mai và Lê Thị Hùng. Năm 1945, ông Tự thoát ly đi hoạt động cách mạng tại Quảng Ngãi. Năm 1954, ông Tự lập gia đình tại Quảng Ngãi. Năm 1958, vợ chồng ông Tự đi kinh tế mới tại Dinh Điền, rồi mất liên lạc với gia đình tại Quảng Nam đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *