Tìm người thân

MS10427: Nguyễn Công Dương tìm con cháu của cụ Nguyễn Văn Báu

Họ và tên: Tìm con cháu của cụ Nguyễn Văn Báu

Năm thất lạc: 1950

Ông Nguyễn Công Dương đăng ký tìm thông tin về con cháu của cụ Nguyễn Văn Báu tại Pháp.

Cụ Báu quê ở Nghệ An nhưng sang Pháp đi lính vào năm 1945 rồi đổi tên là Trần Văn. Tại đây, cụ chung sống với một phụ nữ người Pháp rồi sinh được một người con gái không rõ tên gì. Khoảng năm 1950, cụ Báu trở về nước, để lại địa chỉ liên lạc giả là tổng Hưng Lộc, phủ Vinh. Sau này nghe nói có người từ Pháp tìm về theo địa chỉ trên mà không gặp nên bỏ đi.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *