Tìm người thân

MS6547: Nguyễn Công Đức tìm cha Nguyễn Trung Tài

Họ và tên: Nguyễn Trung Tài

Năm sinh: 1951

Tên anh-chị-em: Hoa, Thế, Lệ

Năm thất lạc: 1975

scan0001-001

Hình của Nguyễn Công Đức

Anh Nguyễn Công Đức đăng ký tìm cha là Nguyễn Trung Tài, sinh năm 1941, bỏ nhà đi năm 1975.

Ông Tài quê ở Bình Dương, dưới ông còn 3 người em tên là Hoa, Thế và Lệ. Trước giải phóng ông Tài là cán bộ xây dựng nông thôn, làm việc tại trại tị nạn Gò Dầu, Bình Dương. Trong thời gian này, ông kết hôn với bà Huỳnh Thị Hỏi rồi sinh ra anh Đức vào năm 1973.

Sau giải phóng, ông theo vợ về Dầu Tiếng, Bình Dương sinh sống. 3 tháng sau, ông nói với vợ đi Bình Tuy có việc rồi bặt tin từ ngày đó.

Huynh Thi Hoi

Hình của bà Huỳnh Thị Hỏi

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *