Tìm người thân

MS15797 : Nguyễn Công Côi tìm mẹ Nguyễn Thị Miên cùng chị và em gái

Họ và tên: Nguyễn Thị Miên, Nguyễn Thị Hân và Nguyễn Thị Phương

Năm thất lạc: 1954

Ông Nguyễn Công Côi đăng ký tìm mẹ Nguyễn Thị Miên, cùng chị Nguyễn Thị Hân và em gái Nguyễn Thị Phương, quê Hà Đông cũ.

Chồng mất, cụ Miên sống cùng 4 người con là Hân, Côi, Phương và Công tại Mỹ Đức, Hà Đông cũ. Năm 1954, cụ Miên dẫn 2 con Hân và Phương vào Nam làm ăn rồi mất tin tức. Trước khi vào Nam, bà Nguyễn Thị Hân đã có chồng người cùng làng là Nguyễn Viết Hân.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]