Tìm người thân

MS11820 : Nguyễn Công Chiêm tìm cha Nguyễn Công Thực

Họ và tên: Nguyễn Công Thực

Năm sinh: 1925

Tên cha: Nguyễn Công Cục

Tên mẹ: Nguyễn Thị Bịp

Năm thất lạc: 1954

ảnh cụ Thực

Ông Nguyễn Công Chiêm mong biết tin cha Nguyễn Công Thực, sinh năm 1925, quê Thái Bình. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Công Cục và Nguyễn Thị Bịp.

Khoảng năm 1950, cụ Nguyễn Công Thực lập gia đình với cụ Đỗ Thị Nậm rồi sinh được hai người con là Nguyễn Thị Thà và Nguyễn Công Hóa. Năm 1954, cụ Thực theo đồng bào công giáo xuống Hải Phòng di cư vào Nam, rồi bặt tin đến nay.

Sau 1975, gia đình có tin cụ Thực đã có gia đình và sinh sống tại Lâm Đồng.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]