Tìm người thân

MS1565: Nguyễn Chiến Thắng tìm 2 bạnKobale’’b và Butop Ztrkob

Họ và tên: Kobale’’b và Butop Ztrkob

Quê quán: CH Liên Bang Nga

Năm thất lạc: 1984

Ông Nguyễn Chiến Thắng

Trong ảnh là ông Nguyễn Chiến Thắng, sinh năm 1956. Ông Thắng đăng ký tìm 2 bạn người Nga tên là Kobale’’b và Butop Ztrkob.

Năm 1981, ông Thắng làm việc trong dự án cầu đường Thăng Long. Trong thời gian làm việc tại đây, ông Thắng chơi thân với 2 người bạn Nga tên là Kobale’’b và Butop Ztrkob. Năm 1983, ông Kobale’’b hết hạn làm việc và chuyển về nước. Một năm sau, công trình hoàn thành, ông Butop Ztrkob cũng quay về nước và mất liên lạc đến nay.

Những bức ảnh mà ông Nguyễn Chiến Thắng chụp chung với Kobale’’b và Butop Ztrkob

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]