Tìm người thân

MS7863: Nguyễn Chí Sơn tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1948

Ông Nguyễn Chí Sơn, sinh năm 1948, mong tìm gia đình thất lạc khi ông chưa tròn 1 tuổi.

Ông Sơn không có thông tin gì về cha mẹ ruột của mình. Ông chỉ nghe nói mẹ ông từng làm giúp việc ở khu phố cổ Hà Nội. Năm 1948, bà sinh ông rồi mang cho ở chùa Châu Tiên trên phố Bà Triệu. Không lâu sau, ông được cụ Đồng là người trong chùa mang cho một gia đình khác làm con nuôi. Sau khi đưa ông về, cha mẹ nuôi đặt tên là Sơn như hiện nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]