Tìm người thân

MS19097: Nguyễn Chí Mận tìm gia đình bà Tư Đực

Họ và tên: Gia đình bà Tư Đực

Năm thất lạc: 1971

Ông Nguyễn Chí Mận

Ông Nguyễn Chí Mận

Ông Nguyễn Chí Mận tức Nguyễn Chí Hoa, mong tìm gia đình bà Tư Đực, từng sinh sống tại Campuchia.

Năm 1971, ông Mận đi bộ đội đóng quân tại tỉnh Kampong Cham. Trong thời gian đóng quân tại đây, ông Mận được gia đình bà Tư Đực nhận làm con nuôi. Sau đó, gia đình bà Tư hồi hương về Việt Nam sinh sống rồi mất liên lạc.

Ông Mận nghe nói gia đình bà Tư Đực về vùng Tân Châu, Hồng Ngự sinh sống nhưng ông đi tìm mà không có thông tin.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *