Tìm người thân

MS10741 : Nguyễn Chí Dũng tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Chí Dũng

Năm thất lạc: 1961

Ông Nguyễn Văn Hùng, bố nuôi anh Nguyễn Chí Dũng

Anh Nguyễn Chí Dũng, sinh năm 1961 đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ bố mẹ nuôi là ông bà Nguyễn Văn Hùng và Lưu Thị Vạn kể lại. Năm 1961, vợ chồng ông Hùng vào rừng lá 63 Biên Hòa hoặc Bình Tuy thì gặp bố mẹ ruột anh Dũng. Lúc này anh Dũng mới sinh được hơn 1 tháng. Cuộc sống khó khăn quá nên bố mẹ ruột mang anh Dũng cho vợ chồng ông Hùng nhận làm con nuôi. Vợ chồng ông Hùng mất sớm nên anh Dũng không có thông tin để tìm gia đình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *