Tìm người thân

MS15185 : Nguyễn Chánh Trí tìm em Nguyễn Chánh Thi

Họ và tên: Nguyễn Chánh Thi

Tên cha: Nguyễn Ngọc Tiền

Tên mẹ: La Thị Bảy

Tên anh-chị-em: Nguyễn Chánh Trí

Năm thất lạc: Khoảng năm 1953

Ông Nguyễn Chánh Trí đăng ký tìm em Nguyễn Chánh Thi, sinh khoảng năm 1953, quê Cần Thơ. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Ngọc Tiền và La Thị Bảy.

Gia đình cụ Nguyễn Ngọc Tiền quê Cần Thơ. Năm 1950, gia đình cụ Tiền chuyển xuống Sóc Trăng sinh sống. Khoảng năm 1953, sinh được con trai, đặt tên là Nguyễn Chánh Thi. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên gia đình mang con trai mới sinh gởi vào cô nhi viện nhà thờ Nhăm Lăng tại Sóc Trăng nhờ các Sour nuôi giúp. Năm 1960, gia đình quay lại tìm nhưng tất cả trẻ em trong nhà thờ đã chuyển đi nơi khác, rồi mất tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]