Tìm người thân

MS16205: Nguyễn Cảnh Phúc tìm đồng đội Phan Lê Thuyên

Họ và tên: Phan Lê Thuyên

Năm thất lạc: 1986

Ông Nguyễn Cảnh Phúc đăng ký tìm đồng đội Phan Lê Thuyên, quê Hà Nội.

Khoảng năm 1979 – 1980, ông Nguyễn Cảnh Phúc đi bộ đội được điều động sang chiến trường Campuchia. Trong thời gian này, ông Phúc có quen thân với ông Phan Lê Thuyên, làm công tác sư phạm dạy tiếng Việt cho người Campuchia. Năm 1986, ông Phúc về Việt Nam rồi mất tin tức với ông Thuyên cho đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *