Tìm người thân

MS10575: Nguyễn Cảnh Được tìm bác Nguyễn Cảnh Cảnh

Họ và tên: Nguyễn Cảnh Cảnh

Năm thất lạc: Khoảng 1945

Gia đình rất mong biết tin ông Nguyễn Cảnh Mai, sinh khoảng năm 1941, quê Thanh Chương, Nghệ An. Sau khi được cho làm con nuôi vào năm 1945 thì được đổi tên thành Nguyễn Cảnh Cảnh

Cụ Nguyễn Cảnh Nho sinh được 4 người con là Mai, Mày, Thí và Thìn. Khoảng thời gian 1945, cụ Nho bị bệnh nặng, gia đình khó khăn nên đành mang người con trai cả là Nguyễn Cảnh Mai cho ông Nguyễn Đình Sắc quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh làm con nuôi. Sau đó ông Mai được đổi tên thành Nguyễn Cảnh Cảnh rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *