Tìm người thân

MS22536: Nguyễn Bình Phương tìm chị

Họ và tên: Tìm chị tên Đảng

Năm thất lạc: Khoảng năm 1960-1961

Anh Nguyễn Bình Phương

Anh Nguyễn Bình Phương đăng ký tìm chị tên Đảng.

Khoảng năm 1960-1961, mẹ anh Phương là bà Trần Thị Ngọc sinh được một người con gái. Cuộc sống khó khăn, bà Ngọc mang con gái cho một gia đình ông bà Phái ở Hải Phòng nhận làm con nuôi. Sau khi nhận con, ông Phái đặt tên cho con gái nuôi là Đảng. Sau đó, bà Ngọc đến thăm con nhưng gia đình ông Phái đã chuyển đi nơi khác sinh sống, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]