Tìm người thân

MS8582: Nguyễn Bích Trang tìm hai cậu Thái và Phúc

Họ và tên: Tìm hai cậu Thái và Phúc

Tên cha: Nguyễn Hữu Lăng

Năm thất lạc: Khoảng 1970

Chị Nguyễn Bích Trang rất mong biết tin cậu Nguyễn Hữu Thái, sinh năm 1966 và Nguyễn Hữu Phúc, sinh năm 1968.

Cụ Nguyễn Hữu Lăng sinh được 5 người con là Tốt, Âu, Huyền, Thái và Phúc. Cả gia đình sinh sống ở Sài Gòn. Tháng 8-9/1970, không rõ vì sao một người hàng xóm lại dẫn cả 5 anh chị em gửi vào cô nhi viện Long Thành cho các sơ chăm sóc. Cũng trong năm đó, gia đình đến đón các cháu về nhưng chỉ đón được 3 người là Tốt, Âu, Huyền. còn ông Thái và Phúc thì không được về.

Một thời gian, gia đình đến đón anh em ông Thái thì được biết, trẻ em tại đây đã được đưa đi nơi khác vào năm 1972, nhưng cụ thể là ở đâu thì không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *