Tìm người thân

MS6748: Nguyễn Bích Đào tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm họ hàng bên nội

Quê quán: Làng Chèm, Từ Liêm, Hà Nội

Năm thất lạc: 1914

Bà Nguyễn Bích Đào, sinh năm 1947, đăng ký tìm thông tin về họ hàng bên nội thất lạc từ năm 1914.

Ông nội của bà Đào là cụ Nguyễn Khắc Mẫn, quê ở làng Chèm, Hà Nội. Cụ có em trai tên Nguyễn Ngọc Quỳnh chết đuối khi thi bơi ở hồ Hoàn Kiếm. Cụ Mẫn lấy vợ là cụ Trần Thị Đỏ, sinh được 2 người con tên là Nguyễn Thị Chúc và Nguyễn Văn Nguyên.

Năm 1910, cụ Mẫn bị bắt đi lính cho Pháp rồi bị điều lên Lai Châu xây dựng đồn Thú. Khi đó, cụ đưa vợ con cùng lên Lai Châu sinh sống. Năm 1914, Pháp bắt cụ Mẫn sang Pháp rồi mất tin tức cho đến nay. Năm 1954, gia đình nội nhắn ba và bác của bà Đào về Hà Nội, nhưng do tình hình chiến sự nên không về được. Sau này, bà Đào về làng Chèm tìm họ hàng nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]