Tìm người thân

MS02: Nguyễn Bảo Triệu tìm anh Nguyễn Bảo Chinh thất lạc năm 1975

Họ và tên: Nguyễn Bảo Chinh

Năm sinh: 1970

Tên cha: Nguyễn Ngọc Xem (1939)

Tên mẹ: Nguyễn Thị Thiên Phước (1941)

Năm thất lạc: 1975

Nguyễn Bảo Triệu tìm anh là Nguyễn Bảo Chinh, sinh ngày 9.6.1970 (năm Canh Tuất).

Anh Chinh sinh ra ở Hội Thương, Hội Phú, Huyện Lệ Trung, Tỉnh Pleiku. Anh Chinh bị thất lạc lúc 5 tuổi, vào tháng 3 năm 1975, trên đoạn đường từ rừng Phú Bổn về Đức Phổ (Quảng Ngãi).

Lúc thất lạc, anh mặc đồ pijama sọc carô, dáng người tròn trịa.

Bên cạnh là hình anh Chinh chụp trước khi thất lạc.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *