Tìm người thân

MS10791: Nguyễn Bận tìm con Nguyễn Thị Mừng Em

Họ và tên: Nguyễn Thị Mừng Em

Tên cha: Nguyễn Bận

Tên mẹ: Trương Thị Giữ

Năm thất lạc: 1975

Ông Nguyễn Bận đăng ký tìm con Nguyễn Thị Mừng Em, sinh năm 1974. Quê Bình Định. Bốmẹ là ông bà Nguyễn Bận và Trương Thị Giữ.

Năm 1974, sau khi sinh con gái Nguyễn Thị Mừng Em được 3- 4 tháng, vợ chồng ông bà Nguyễn Bận, Trương Thị Giữ mang con gởi vào nhà trẻ ở phường Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn nhờ nuôi giúp. Năm 1975, gia đình đến tìm con thì người giữ trẻ cho biết tất cả trẻ con ở đây được đưa sang Mỹ, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *