Tìm người thân

MS15769 : Nguyễn Bạch Ngọc tìm ba Bạch Ngọc Tôn

Họ và tên: Bạch Ngọc Tôn

Năm thất lạc: 1964

Anh Nguyễn Bạch Ngọc

Trong ảnh là anh Nguyễn Bạch Ngọc, rất mong tìm được ba là Bạch Ngọc Tôn, mất liên lạc từ năm 1964.

Ông Tôn đi lính ở Bình Xuyên, Tây Ninh. Năm 1961, ông chuyển ra Đồng Xuân, Phú Yên. Thời gian này, ông Tôn có người yêu là bà Nguyễn Thị Xuân Hường, bán quán ăn gần đó.

Năm 1964, ông Tôn theo đơn vị chuyển đi nơi khác, lúc đó bà Hường đã có mang, sinh được người con trai là Nguyễn Bạch Ngọc. Cũng từ đó, 2 mẹ con anh Ngọc mất tin tức ông Tôn.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]