Tìm người thân

MS7762: Nguyễn Bá Phóng tìm anh Nguyễn Bá Giang

Họ và tên: Nguyễn Bá Giang

Năm thất lạc: 1954

Ông Nguyễn Bá Phóng tha thiết mong tin anh là Nguyễn Bá Giang, sinh năm 1946. Quê Hưng Yên. Mất liên lạc từ năm 1954 sau khi theo gia đình nuôi vào Nam sinh sống. Ông Giang có đặc điểm là bị mù một mắt

Năm 1950, ông Giang bị bệnh đậu mùa làm mù 2 mắt. Gia đình tin lời thầy bói nên cho ông đi làm con nuôi, với hy vọng ông có cơ may sống sót. Năm đó, ông được một người theo đạo Công giáo, ở thôn Cao Xá thường gọi là cụ Hệ nhận làm con nuôi rồi chữa khỏi một mắt cho ông. Gia đình ông Giang vẫn tới lui thăm ông. Năm 1954, cụ Hệ đưa con nuôi cùng mọi người trong làng đạo Cao Xá chuyển vào Nam và bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *