Tìm người thân

MS7321: Nguyễn Bá Hiểu tìm anh Nguyễn Bá Đảm

Họ và tên: Nguyễn Bá Đảm

Năm sinh: 1933

Tên cha: Nguyễn Bá Có

Tên mẹ: Mai Thị Vơn

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Kiên, Nguyễn Thị Đượm, Nguyễn Bá Hiểu, Nguyễn Bá Thông, Nguyễn Bá Thạo, Nguyễn Bá Nghề

Năm thất lạc: 1945

MS7321

Hình ông Nguyễn Bá Hiểu

Ông Nguyễn Bá Hiểu tha thiết tìm anh tên là Nguyễn Bá Hiểu, sinh khoảng năm 1933. Cha mẹ là hai cụ Nguyễn Bá Có và Mai Thị Vơn. Các anh chị em trong gia đình là Kiên, Đượm, Thông, Thạo, Nghề.

Năm 1945, cụ Có đưa hai con là Đảm và Đượm rời quê Thanh Hóa vào Phú Yên xin ăn ở một làng ven biển. Sau đó, ông Đảm được một gia đình xin làm con nuôi. Còn bà Đượm theo cha về Thanh Hóa. Sau đó, cụ Có định quay lại đón con thì đường tàu bị phá không đi được nên bặt tin ông Đảm từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *