Tìm người thân

MS14554: Nguyễn Bá Hiến tìm chị gái

Tên cha: Ngô Bá Thân

Tên mẹ: Ngô Thị Cậy

Năm thất lạc: 1949

Ông Nguyễn Bá Hiến

Ông Nguyễn Bá Hiến mong tìm chị gái chưa đặt tên, sinh năm 1947. Quê Nam Định. Thân sinh là hai cụ Ngô Bá Thân và Ngô Thị Cậy

Năm 1949, do hoàn cảnh khó khăn không nuôi được con nên cụ Thân mang con gái gởi vào cô nhi viện Cố Cao, Nam Định nhờ nuôi giúp. Năm 1954, gia đình đến tìm thì được biết tất cả trẻ nuôi tại cô nhi viện đã chuyển đi nơi khác, mất tin tức đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *