Tìm người thân

MS13055 : Nguyễn Bá Đằng tìm anh Nguyễn Thế Vang

Họ và tên: Nguyễn Thế Vang

Năm sinh: 1928

Năm thất lạc: 1976

Gia đình rất mong biết tin ông Nguyễn Thế Vang, sinh khoảng năm 1928, cùng con cháu của ông. Mất liên lạc năm 1976

Năm 1945, ông Vang bỏ nhà tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1975, ông Vàng gửi thư về Hải Phòng cho hay mình đi bộ đội, đang đóng quân ở Gò Vấp, Sài Gòn. Sau đó, em ông Vang là ông Đằng đến thăm anh mình ở địa chỉ 175 Phan Thah Giản, Gò Vấp. Lúc này, ông Vàng đã có vợ tên Huệ và có 13 người con. Năm 1976, gia đình ông Vàng đi kinh tế mới ở khu D, xã Bảo Đước, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, vì chiến tranh gia đình ông Vàng chuyển đi nơi khác rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]