Tìm người thân

MS9970: Nguyễn Anh Tuấn tìm cha người Hàn Quốc

Họ và tên: Tìm cha tên Chấn

Năm thất lạc: Khoảng 1972

Anh Nguyễn Anh Tuấn mong tìm cha người Hàn Quốc có tên Việt là Chấn, mất tin tức từ khoảng năm 1972-1973.

Anh Tuấn được biết. Năm 1968, cha anh làm việc tại phi trường Chu Lai. Một thời gian sau, ông chuyển sang nghề buôn bán sành sứ. Ông kết hôn với bà Hà Thị Lan rồi sinh được con trai đặt tên là Tuấn vào năm 1971. Khi anh Tuấn được 1 tuổi thì cha về Hàn Quốc. Sáu tháng sau, ông Chấn quay lại Việt Nam ăn Tết cùng vợ con rồi ra đi bặt tin cho đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *