Tìm người thân

MS10213: Nguyễn Anh Tuấn tìm bạn Kiều Xuân Lượng

Họ và tên: Kiều Xuân Lượng

Năm thất lạc: 1987

Ông Nguyễn Anh Tuấn đăng ký tìm bạn Kiều Xuân Lượng, sinh khoảng năm 1955. Quê Phú Xuyên, Hà Nội.

Năm 1981, ông Lượng sang Đức làm việc tại Nhà máy Tám Tháng Năm ở Karl-Marx-Stadt. Trong đoàn có ông Khánh làm đội trưởng và một số người chơi thân với ông Lượng là Tuấn, Bắc, Nhất, Hàm, Phú và Vân.

Năm 1987, khi hết hạn hợp đồng lao động, ông Lượng trở về nước và mất tin tức đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *