Tìm người thân

MS22539: Nguyễn Anh Thường tìm con cháu bác Nguyễn Văn Nhâm

Họ và tên: Nguyễn Văn Nhâm

Tên cha: Nguyễn Văn Tý

Tên mẹ: Nguyễn Thị Thảo

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Ngọ và Nguyễn Văn Mùi

Năm thất lạc: 1946

Nguyễn Anh Thường, cháu ông Nguyễn Văn Nhâm

Gia đình mong biết tin con cháu ông Nguyễn Văn Nhâm, sinh năm 1902, quê Bắc Ninh. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Tý và Nguyễn Thị Thảo. Vợ là Nguyễn Thị Cổn. Hai em là Nguyễn Thị Ngọ và Nguyễn Văn Mùi.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Nhâm sinh được mấy người con nhưng đều qua đời. Năm 1942, bà Nguyễn Thị Cổn qua đời. Trước năm 1946, ông Nguyễn Văn Nhâm hoạt động du kích tại Tiên Sơn, Bắc Ninh. Năm 1946, ông Nhâm về nhà chơi 3 ngày, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]