Tìm người thân

MS9118: Nguyễn Anh Thỏa tìm em Nguyễn Thị Đằm

Họ và tên: Nguyễn Thị Đằm

Năm sinh: 1941

Quê quán: Thái Bình

Năm thất lạc: 1945

Gia đình tha thiết mong tin bà Nguyễn Thị Đằm, sinh khoảng năm 1941, tại Thái Bình. Bà Đằm là con út trong gia đình có 4 anh chị em là Thoả, Huệ, Thắm và Đằm.

Năm 1945 – 1946, khó khăn đói kém, bố mất khi đi làm ăn xa, mẹ lại đau yếu luôn nên sai hai con là Huệ và Thắm bồng con gái út vào cô nhi viện ở nhà thờ Xóm Tây, huyện Tiên Hùng, tỉnh Thái Bình. Sau này, gia đình tìm đến hỏi thăm thì được biết trẻ em sống tại đây đã được chuyển vào Năm từ năm 1954, nhưng cụ thể là ở đâu thì không rõ.

Ảnh các anh em trong gia đình

Ảnh các anh em trong gia đình

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *