Tìm người thân

MS6350: Nguyễn An Ninh tìm đồng đội cũ Lê Nguyên Huống

Họ và tên: Lê Nguyên Huống

Quê quán: Hà Châu], [Hà Trung], [Thanh Hóa]

Năm thất lạc: 1978

Ông Nguyễn An Ninh đăng ký tìm đồng đội là ông Lê Nguyên Huống, mất liên lạc từ năm 1978.

Ông Huống quê ở Hà Trung, Thanh Hóa. Trước năm 1972, ông yêu một người con gái tên là Phạm Thị Quế làm việc ở nhà máy Phân lân Văn Điển hoặc nhà máy Pin Văn Điển tại Thanh Trì, Hà Nội. Trong khoảng thời gian từ năm 1972-1976, ông Huống đi bộ đội chiến đấu ở chiến trường miền Nam, rồi được phân công công tác tại trường Thiếu sinh quân tỉnh Tây Ninh. Trong thời gian này, ông Huống chơi thân với ông Nguyễn An Ninh, quê ở Ninh Bình. Năm 1976, ông Ninh và ông Huống phục viên về quê.

Khoảng năm 1978, ông Ninh nhận được thư hỏi thăm của ông Huống, tuy nhiên khi ông gửi thư lại thì không thấy hồi âm rồi bặt tin từ ngày đó.

Le Nguyen Huong-001

Ông Lê Nguyên Huống lúc trẻ

Ông Nguyễn An Ninh và Lê Nguyên Huống lúc trẻ (từ trái sang)

Ông Nguyễn An Ninh và Lê Nguyên Huống lúc trẻ (từ trái sang)

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *