Tìm người thân

MS21632: Nguyễn Thị Thủy tìm bố Nguyễn Tấn Hưng

Họ và tên: Nguyễn Tấn Hưng

Năm thất lạc: 1971

Chị Nguyễn Thị Thủy đăng ký tìm bố Nguyễn Tấn Hưng, sinh khoảng năm 1948. Quê Thanh Hóa.

Trước năm  1971, ông Nguyễn Tấn Hưng là bộ đội, thuộc trung đoàn 02, tiểu đoàn pháo binh, đóng quân tại Nghệ An. Năm 1971, ông Hưng chuyển xuống thành phố Vinh, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]