Tìm người thân

MS11991: Nguyễn Thị Nghiệm tìm cháu Nguyễn Thị Tàu

Họ và tên: Nguyễn Thị Tàu

Năm sinh: 1953

Quê quán: Quảng Ngãi

Tên anh-chị-em: Nguyễn Bè, Nguyễn Rớ

Cụ Nguyễn Thị Nghiệm đăng ký tìm cháu Nguyễn Thị Tàu, sinh khoảng năm 1953, tại Quảng Ngãi. Dưới bà Tàu là hai em Nguyễn Bè và Nguyễn Rớ.

Cha mẹ mất sớm, bà Tàu đến sống với cụ Nghiệm để phụ trông hai em Vân và Thu. Năm 1969, khi cụ Nghiệm sắp sanh con thì không rõ vì sau bà Tàu bỏ nhà đi rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *