Tìm người thân

MS21613: Nguyễn Thị Kim Quy tìm anh Nguyễn Công Trọng

Họ và tên: Nguyễn Công Trọng

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Kim Quy

Năm thất lạc: 1972

Nguyễn Công Trọng lúc nhỏ

Chị Nguyễn Thị Kim Quy tìm anh Nguyễn Công Trọng, sinh năm 1948, quê Quảng Bình.

Ông Nguyễn Công Trọng cùng gia đình sinh sống tại Quảng Nam và bị tâm thần nhẹ. Năm 1972, ông Trọng  bỏ nhà đi. Năm 1985, một người bạn báo tin có gặp và đã đến nhà ông Trọng chơi tại TP.HCM. Sau đó, gia đình đã vào TP.HCM tìm nhưng không có kết quả, từ đó bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]