Tìm người thân

MS3298: Nguyễn Thị Giáo tìm con Nguyễn Sanh Hùng

Họ và tên: Nguyễn Sanh Hùng

Năm sinh: 1964

Tên mẹ: Nguyễn Thị Giáo

Năm thất lạc: 1975

Bà Nguyễn Thị Giáo

Bà Nguyễn Thị Giáo

Bà Nguyễn Thị Giáo tha thiết mong tin con trai là Nguyễn Sanh (Sinh) Hùng, sinh khoảng năm 1964, tại Quảng Nam. Anh Hùng là con lai Mỹ đen, ở nhà vẫn thường gọi là Cu Anh.

Bà Giáo có thai anh Hùng khi làm phục vụ trong Sở Mỹ, tại Huế. Khi anh Hùng được 11 tuổi, bà Giáo chuyển ra Đà Nẵng sinh sống. Trên đường đi từ Phú Bài ra Đà Nẵng, bà Giáo đã để lạc đứa con trai của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *