Tìm người thân

MS21602: Nguyễn Thị Gái tìm cha người Mỹ   

Họ và tên: Ông Điều

Năm thất lạc: 1968

Chị Nguyễn Thị Gái

Chị Nguyễn Thị Gái mong tìm cha ruột tên thường gọi là Điều, quốc tịch Mỹ.

Trước 1968, ông Điều là lính bộ binh, đóng quân tại Quảng Trị và lập gia đình với bà Trần Thị Đậu, tức Mai. Năm 1968, bà Mai sinh con gái đặt tên là Nguyễn Thị Gái. Sau đó ông Điều trở về Mỹ. Sau năm 1975, gia đình chị Gái đi kinh tế mới vào Đồng Nai. Sau này, chị Mai nghe hàng xóm ở Quảng Trị kể lại, ông Điều đã hai lần về Quảng Trị tìm vợ con, vào năm 1987 và năm 2018.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]