Tìm người thân

MS21634: Nguyễn Ngọc Lê tìm bố Trần Lô

Họ và tên: Trần Lô hoặc Trần Văn Lô

Năm thất lạc: 1961

Bà Nguyễn Ngọc Lê tìm bố Trần Lô, hoặc Trần Văn Lô, sinh năm 1932. Quê Sài Gòn.

Trước năm 1959, cụ Trần Lô là bộ đội. Năm 1959, cụ Lô tập kết ra Bắc, đóng quân tại Quảng Xương, Thanh Hóa. Tại đây, cụ Lô lập gia đình với người phụ nữ địa phương. Tháng 4/1961, khi vợ mang thai được 4 tháng, cụ Lô được lệnh chuyển công tác vào miền Nam, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]