Tìm người thân

MS16570: Ngũ Phiêu tìm chị gái Ngũ Mỹ Nga

Họ và tên: Ngũ Mỹ Nga

Năm sinh: 1946

Tên anh-chị-em: Chồng là ông Trương Thiệu Phân. Con trai Trương Trắc Thuận

Năm thất lạc: 1987

Bà Ngũ Mỹ Nga cùng con

Ông Ngũ Phiêu đăng ký tìm chị Ngũ Mỹ Nga, sinh năm 1946. Bà Nga là người Việt gốc Hoa. Chồng là ông Trương Thiệu Phân. Con trai Trương Trắc Thuận.

Trước năm 1976, bà Ngũ Mỹ Nga lập gia đình với ông Trương Thiệu Phân. Năm 1976, bà Nga sinh con trai là Trương Trắc Thuận. Năm 1987, bà Nga theo chồng con qua Campuchia rồi sang Thái Lan lập nghiệp, mất tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *