Tìm người thân

MS10506: Ngô Xuân Cận tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1945

Ông Ngô Xuân Cận, sinh khoảng năm 1939, thất lạc năm 1945, tại Chợ Dum, Diễn Châu, Nghệ An rất mong tìm được người thân ruột thịt của mình. Khi thất lạc, ông Cận khoảng 6,7 tuổi nên không nhớ được nhiều thông tin về bản thân hay gia đình của mình. Sau này ông cũng nhiều lần quay về Diễn Châu, Nghệ An tìm kiếm nhưng cũng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *