Tìm người thân

MS8485: Ngô Văn Toan tìm đồng đội

Họ và tên: Tìm đồng đội thuộc Tổ đài vô tuyến điện 15W

Năm thất lạc: 1974

Ông Ngô Văn Toan, sinh năm 1950, đăng ký tìm thông tin về các đồng đội cũ thuộc Tổ đài vô tuyến điện 15W, cùng chiến đấu tại Lào vào khoảng năm 1972.

Ông Toan nhớ các đồng đội trong tổ đài là ông Quang, quê ở Nghệ An; Ông Thắng là báo vụ viên, quê ở Hà Tây; Ông Tiền quê ở Thái Bình; Ông Sính và ông Mão quê ở Nam Định; Ông Quynh quê ở Cao Bằng. Mùa mưa năm 1972, đơn vị ông Toan phối hợp cùng Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 chiến đấu ở cánh đồng Chum, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào. Đến mùa khô năm đó, đơn vị rút quân về Đèo Đất. Đài trưởng khi đó là ông Lường, quê Cao Bằng.

Sau đó, ông Toan được cử đi học lái xe ở Nghệ An. Ông nghe tin Tổ đài vô tuyến điện đã về nước và đóng quân ở Tân Kỳ, Nghệ An, sau đó thì vào miền Nam chiến đấu. Từ đó ông không còn tin tức gì về các đồng đội của mình nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *