Tìm người thân

MS14550: Ngô Văn Sung tìm gia đình

Họ và tên: Ngô Văn Sung

Năm thất lạc: 1970

Anh Ngô Văn Sung

Anh Ngô Văn Sung, tức Ngô Văn Thái, sinh khoảng năm 1968 m0ng tìm gia đình ở Quảng Nam.

Anh Sung nghe kể lại, năm 1970, anh Sung được người hàng xóm bế đến cô nhi viện ở Hội An, và cho biết do cha mẹ mâu thuẩn nên nhờ bồng anh gởi vào cô nhi viện. Sau đó, các Sour đặt lên tên mới là Ngô Văn Thái. Cha anh Sung, lúc đó là lính VNCH, có ghé vào cô nhi viện thăm anh một lần, rồi bặt tin từ đó.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]