Tìm người thân

MS12164: Ngô Văn Nhỡ tìm em Ngô Thị Gái

Họ và tên: Ngô Thị Gái

Năm sinh: 1949

Tên cha: Ngô Thuần Thơm

Tên mẹ: Khúc Thị Tình

Năm thất lạc: 1954

Ảnh ông Nhỡ

Ông Ngô Văn Nhỡ đăng ký tìm em Ngô Thị Gái, sinh năm 1949. Quê Thái Nguyên. Thân sinh là 2 cụ Ngô Thuần Thơm và Khúc Thị Tình. Các anh em là Thính, Nhỡ và Bảo.

Năm 1952, cụ Thơm mất, cuộc sống khó khăn, cụ Tình đã cho bà Gái cho cụ Phát, hoặc Phúc làm con nuôi. Cụ Phát quê ở Bến Tre, khi đó làm việc tại phòng thuế Phổ Yên. Năm 1954, cụ Phát dẫn bà Gái đến thăm gia đình một lần rồi quay vào Nam và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *