Tìm người thân

MS8477: Ngô Văn Minh tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm họ hàng bên nội

Năm thất lạc: 1946

Ông Ngô Văn Minh, sinh năm 1954, đăng ký tìm thông tin về người thân của cha là Liệt sỹ Ngô Bình.

MS8477

Hình ông Ngô Văn Minh cùng vợ con

Theo thông tin ghi chép lại, cụ Bình quê ở Điện Bàn, Quảng Nam. Năm 1946, cụ Bình ra miền Bắc làm gác hãm tại quận Hỏa xa, Liên  khu 4. Năm 1953, cụ Bình kết hôn với cụ Trần Thị Lan, quê ở Hà Tĩnh. Tháng 6/1953, khi cụ Lan đang mang thai ông Minh thì chồng hy sinh. Sau giải phóng, ông Minh về Quảng Nam tìm quê nội nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *