Tìm người thân

MS1070: Ngô Thượng Ẩn tìm em Ngô Thượng Khiết

Họ và tên: Ngô Thượng Khiết

Năm sinh: 1937

Tên cha: Ngô Thượng Viên

Tên mẹ: Trần Thị Uyển

Tên anh-chị-em: Gia đình có 8 anh em: anh Ẩn, Khiết, Miên, Diển, Phú, Thứ, A, Mỹ

Năm thất lạc: 1977

Ông Ngô Thượng Khiết
Ông Ngô Thượng Ẩn

Ông Ngô Thượng Ẩn tìm em tên là Ngô Thượng Khiết, tên thường gọi là Ẩn, sinh năm 1937, tại Phú Yên. Năm 1953, ông Khiết nhập ngũ thuộc Đại đội 392, Tỉnh đội Phú Yên. Năm 1954, ông Khiết và 3 đồng đội tham gia một trận chống càn tại Hòa Vinh. Trong trận đó, ông Khiết bị thương và trốn vào một ruộng mía. Sáng hôm sau, khi quân đội Pháp đã rút lui, đồng đội của ông Khiết đã đi tìm ông khắp nơi nhưng cũng không gặp. Rồi từ đó, gia đình không có tin tức gì của ông Khiết.

 

Từ trái sang phải Ngô Thượng Khiết, Hoàng Kim Tùng, Nguyễn Minh

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *