Tìm người thân

MS991: Ngô Thị Vũ Uyên tìm anh Ngô Thanh Trung

Họ và tên: Ngô Thanh Trung

Năm sinh: 02/12/1956

Tên cha: Ngô Nghĩa Quang

Tên mẹ: Nguyễn Thị Tám

Năm thất lạc: 1975

Chị Ngô Thị Vũ Uyên tìm anh trai là Ngô Thanh Trung, sinh năm 1956, tại Bình Thuận. Cha tên là Ngô Nghĩa Quang và mẹ là bà Nguyễn Thị Tám. Anh Trung có các em là Hoa, Vân, Loan, Nam, Sinh, Sơn.

Năm 1973,  anh Trung bị bắt lính khi đang theo học lớp 10 thì. Sau khi theo học tại Trường Sỹ quan Đồng Đế, anh Trung được chuyển về trại lính tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Phú Yên. Đến năm 1975 thì được lệnh chuyển vào Sài Gòn trấn thủ tại Dinh Độc Lập.

Sau đó, gia đình có nhận được một lá thư của anh Trung qua một người cùng đơn vị mang về. Trong thư anh Trung cho biết mình vẫn khỏe và đã đi sang Mỹ cùng lính hải quân rồi không có tin tức gì nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *