Tìm người thân

MS15419: Ngô Thị Thanh tìm cha Ngô Văn Sang

Họ và tên: Ngô Văn Sang

Tên cha: Ngô Văn Đạn

Tên mẹ: Huỳnh Thị Đán

Năm thất lạc: 1975

Chị Ngô Thị Thanh đăng ký tìm cha Ngô Văn Sang. Thân sinh là hai cụ Ngô Văn Đạn và Huỳnh Thị Đán. Vợ là bà Huỳnh Thị Hố. Các con là Cao và Thanh.

Trước năm 1974, ông Ngô Văn Sang lập gia đình với bà Huỳnh Thị Hố, sinh sống ở nhà vợ tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương hiện nay. Năm 1975, ông Sang theo một gánh hát, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]