Tìm người thân

MS15938: Ngô Thị Siêng tìm hai con

Họ và tên: Hai con trai sinh đôi chưa đặt tên

Năm thất lạc: Khoảng năm 1971-1972

Bà Ngô Thị Siêng

Bà Ngô Thị Siêng đăng ký tìm hai con trai sinh đôi chưa đặt tên, sinh khoảng năm 1971-1972, quê Đà Nẵng.

Khoảng năm 1971-1972, bà Ngô Thị Siêng sinh đôi hai người con trai. Do cuộc sống khó khăn, sau khi sinh con được vài tuần, không có sữa cho con uống nên chồng bà Siêng cùng một người bà con mang hai con trai gởi vào cô nhi viện tại Quận 3, Đà Nẵng nhờ các Sour nuôi giúp, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *