Tìm người thân

MS10794 : Ngô Thị Nhài tìm hai cháu  Nguyễn Linh Hương và Nguyễn Đức Huy

Họ và tên: Nguyễn Đức Huy và Nguyễn Linh Hương

Năm thất lạc: 2004

Chị Nguyễn Linh Hương và anh Nguyễn Đức Huy lúc nhỏ

Bà Đào Thị Ánh Dương đăng ký tìm hai con Nguyễn Đức Huy và Nguyễn Linh Hương, sinh năm 1990. Quê Hải Phòng.

Năm 1990, bà Đào Thị Ánh Dương sinh đôi hai con là Nguyễn Đức Huy và Nguyễn Linh Hương. Năm 1993, cuộc sống khó khăn nên gia đình mang hai con Huy và Hương cho hai gia đình người Pháp nhận làm con nuôi. Tháng 10/1993, chị Hương theo gia đình nuôi về Pháp. Tháng 12/1993, anh Huy theo gia đình nuôi về Pháp. Năm 1995 và 2004, gia đình nuôi có gởi thư và ảnh về cho gia đình, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *