Tìm người thân

MS11187: Ngô Thị Mỹ Lan tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Họ hàng bên nội

Quê quán: Quảng Đông, Trung Quốc

Năm thất lạc: 1963

Ong Ngo Khai Hoa

Ông Ngô Khải Hoa

Chị Ngô Thị Mỹ Lan, sinh năm 1975, tại Bình Định rất mong tìm họ hàng bên nội. Mất liên lạc từ năm 1963, sau khi cha chị Lan là ông Ngô Khải Hoa ra Bình Định sinh sống.

Hai cụ Ngô Du và Trung Hương sinh được 6 người con là Ngô Khải Hoa, Ngô Định Yển, Ngô Định Quốc, Ngô Định Vệ (hoặc Huệ), Ngô Định Minh, cô là Ngô Vệ Trinh, Ngô Vệ Hoa .

Không rõ năm nào, ông Hoa theo chú là cụ Ngô Cẩm Du rời quê Quảng Đông, Trung Quốc sang Việt Nam làm ăn. Sau đó, ông Hoa cũng đón gia đình mình sang Việt Nam sinh sống. Không rõ năm nào, ông Hoa kết hôn với bà Tô Thạnh rồi sinh được 5 người con là Ngô Sụ Nhơn, Ngô Sụ Đương, Ngô Tìm Phương, Ngô Yến Phương, Ngô Thịu Phương. Gia đình ông Hoa khi đó sinh sống tại địa chỉ 68 Tháp Mười.

Năm 1963, chiến tranh loạn lạc, ông Hoa trốn ra Bình Định sinh sống rồi lấy vợ khác và mất liên lạc với người thân từ ngày đó. Sau này, các con của ông Hoa cũng từng vào Sài Gòn hỏi thăm thì nghe nói người thân của ông đã trở về Trung Quốc.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *